Pardo-Zichroni House  /  Ramat HaSharon 2006-7

Client: Pardo Family
Size: 200sqm
Program: Private House
Photo: Amit Geron