Zerubavel 11  /  Tel Aviv 2012-2015

Client: Private
Size: 800sqm
Program: 8 units
Photo: Amit Geron